EVNHCMC: Tổng giải thưởng chương trình thi đua Gia đình tiết kiệm điện năm 2018 trị giá 4,93 tỷ đồng đồng

Theo Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), chương trình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện năm 2018" dự kiến sẽ tổ chức trao giải vào tháng 12/2018 và tổng giá trị giải thưởng năm nay là 4,93 tỉ đồng.

Chương trình thi đua 'Gia đình tiết kiệm điện" những năm qua thu hút nhiều hộ gia đình trên địa bàn thành phố tham gia - Ảnh: Ng.Tuấn.

Tiêu chí đánh giá và trao giải của chương trình được thực hiện như sau:

Với gia đình tiết kiệm điện cấp quận, huyện: Thực hiện tiết kiệm điện đạt kết quả cao nhất, tổng điện năng tiêu thụ 12 tháng của năm thực hiện so với cùng kỳ năm trước đó không thấp hơn 10%. Riêng các hộ đã được công nhận Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu năm trước thì tiết kiệm so với cùng kỳ tối thiểu 5%.

Với gia đình tiết kiệm điện cấp thành phố: Thực hiện tiết kiệm điện đạt kết quả cao nhất, tổng điện năng tiêu thụ 12 tháng của năm thực hiện so với cùng kỳ năm trước đó không thấp hơn 10%. Trong đó ưu tiên các hộ gia đình có những giải pháp, áp dụng công nghệ mới thực hành tiết kiệm điện thiết thực.

Tất cả các hộ gia đình tham dự chương trình này phải đảm bảo việc sử dụng điện liên tục cho mục đích sinh hoạt, không thay đổi mục đích, chủ thể, tỉ lệ, định mức và không vi phạm sử dụng điện trong thời gian từ ngày 1/12/2016 đến 30/11/2018.

Chương trình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện 2018" được EVNHCMC phối hợp với các cơ quan Hội, Đoàn của thành phố tổ chức (phát động tháng 3/2018) với mục đích vận động người dân thành phố thực hành tiết kiệm điện và là chương trình thực hiện theo giai đoạn từ năm 2016 – 2020.

Chương trình có tổng 16.128 giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng là 4,93 tỉ đồng. Trong đó có 15.648 hộ được công nhận gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp quận, huyện và 480 hộ được công nhận gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu cấp thành phố.


  • 19/09/2018 10:50
  • Ngọc Tuấn