EVNHCMC: Trên 2,3 MWp điện mặt trời nối lưới

Đây là tổng công suất lắp đặt nguồn điện mặt trời nối lưới của Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) sẽ triển khai thực hiện tại trụ sở các công ty điện lực trực thuộc và nhà điều hành của các trạm trung gian do Công ty Lưới điện cao thế quản lý từ giờ đến cuối năm 2018.

Hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới của Công ty Điện lực Tân Phú (đơn vị trực thuộc EVNHCMC) - Ảnh: Minh Phương.

Ông Phạm Quốc Bảo, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cho biết, Tổng công ty đã triển khai lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới tại 9/20 đơn vị, với công suất lắp đặt là 494 kWp.

Trong năm nay, Tổng công ty phấn đấu triển khai lắp đặt 100% hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới tại 11/20 trụ sở các đơn vị trực thuộc còn lại cũng như tại 47 nhà điều hành của các trạm trung gian do Công ty Lưới điện cao thế TP.HCM quản lý, nâng tổng công suất lắp đặt từ 494 kWp lên 2,36 MWp.

Hiện nay, trên toàn địa bàn thành phố đã có 274 khách hàng lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái nối lưới với tổng công suất là 3.617 kWp, trong đó có 245 khách hàng đăng ký bán lại sản lượng điện dư cho ngành Điện thành phố.

Để nâng cao hơn nữa công suất lắp đặt điện mặt trời, EVNHCMC đã kiến nghị TP.HCM tiếp tục triển khai mạnh mẽ các chương trình tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, tập trung hướng đến việc tăng cường sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời và lắp đặt các hệ thống điện mặt trời nối lưới.

Bên cạnh đó, kiến nghị TP.HCM chỉ đạo, vận động các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, các cơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các trường học, bệnh viện,… chủ động lắp đặt hệ thống điện mặt trời nối lưới tại các tòa nhà của đơn vị.


  • 07/06/2018 08:47
  • Minh Phương