EVNNPC đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện mùa nắng nóng

Trước tình hình phụ tải tăng cao trong mùa nắng nóng 2018, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) sẽ tiếp tục các giải pháp kỹ thuật, đảm bảo cấp đủ điện cho phát triển kinh tế, sinh hoạt của nhân dân, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm điện hiệu quả. 

Theo báo cáo của EVNNPC, trong tháng 4/2018, toàn Tổng công ty đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc, đặc biệt là dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (1/5).

Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm tháng 4/2018 ước đạt 5.139,69 triệu kWh, tăng 10,63% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó thành phần công nghiệp xây dựng (CNXD) chiếm 68,19% và tăng 13,08% so với cùng kỳ, thành phần quản lý tiêu dùng (QLTD) chiếm 25,97% và tăng 4,05%.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, điện thương phẩm ước tính 19.006 triệu kWh, tăng 13,29% so với cùng kỳ và đạt 29,74% kế hoạch năm 2018, trong đó 2 thành phần chiếm tỷ trọng lớn là thành phần CNXD chiếm tỷ trọng 65,93%, tăng trưởng 15,25%, thành phần QLTD chiếm 28,2% và tăng trưởng 8,26%.

Tháng 4/2018 tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Tổng công ty ước thực hiện đạt 4,66%; tính chung 4 tháng đầu năm đạt 5,21%, giảm 0,34% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng công ty đã đóng điện được các dự án (với năng lực tăng thêm 165 MVA và 60 km đường dây 110 kV) như: Đấu nối 110kV sau trạm biến áp (TBA) 220 kV Phú Thọ; Cải tạo đường dây 110 kV Kim Động - Phố Cao - TP. Hưng Yên để cấp điện cho khu vực TP. Hưng Yên từ TBA 220 kV Kim Động; Treo dây mạch 2 đường dây 110 kV Quỳnh Lưu - Diễn Châu - Cửa Lò - Hưng Đông… và khởi công 06 dự án: Lắp MBA T2 TBA 110 kV Bắc Quang, tỉnh Hà Giang; Đường dây và TBA 110 kV Kim Bảng - Hà Nam… cùng nhiều công trình lưới điện trung, hạ thế, góp phần nâng cao năng lực lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Cũng trong tháng này, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định, trong đó đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 166 khách hàng trung áp với thời gian bình quân là 6,12/7 ngày, giảm 0,88 ngày so với quy định. Trong tháng 4 có 42,88% khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng và tổ chức trung gian, tăng hơn so với tháng 4/2017.

Trong tháng 5 năm 2018, bên cạnh các giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng, giảm tổn thất điện năng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình điện, EVNNPC tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm mùa nắng nóng, hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018.


  • 09/05/2018 02:22
  • Nguồn: baocongthuong.com.vn