EVNSPC: 2 tháng tiết kiệm trên 220 triệu kWh điện

Trong 2 tháng đầu năm 2018, sản lượng điện tiết kiệm của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đạt 222 triệu kWh, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 2,25% sản lượng điện thương phẩm.

Nhiều chương trình tiết kiệm điện của EVNSPC đã phát huy hiệu quả - Ảnh: Mai Nhiệm.

Trong tháng 2/2018, sản lượng điện tiết kiệm đạt 107 triệu kWh, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo Phó Tổng giám đốc EVNSPC - ông Nguyễn Phước Đức, năm 2017, nhờ có sự phối hợp với các địa phương để triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm nên sản lượng điện tiết kiệm toàn Tổng công ty đạt 1 tỷ 275 triệu kWh, tương đương 2,1% sản lượng điện thương phẩm năm 2017.

Năm 2018, để phát huy hiệu quả hơn nữa những chương trình tiết kiệm điện của năm trước, ngay từ đầu năm Tổng công ty đã chỉ đạo các công ty điện lực tăng cường nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng, nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng điện tiết kiệm, bảo vệ môi trường. Đồng thời, phối hợp với các địa phương và chủ động thực hiện các biện pháp tổ chức, quản lý hoạt động tiết kiệm điện và sử dụng điện hiệu quả.

Các công ty điện lực phối hợp Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tham mưu cho UBND ban hành “Chỉ thị tiết kiệm điện”; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện, phát triển thị trường, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng đèn compact, bình nước nóng năng lượng mặt trời, nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về thiết bị tiết kiệm điện.

Đặc biệt trong tháng 3/2018 này, Tổng công ty sẽ phối hợp với 21 tỉnh, thành phía Nam cũng như các công ty điện lực tổ chức các hoạt động truyền thông quảng bá chiến dịch Giờ trái đất tại Việt Nam như lễ mittinh, tuần hành cổ động, giao lưu âm nhạc…; phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản HCM tuyên truyền tiết kiệm điện tại các tỉnh, thành, quận, huyện và các trường đại học.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai các chương trình tiết kiệm điện của Tổng công ty như: Hỗ trợ nông dân trồng thanh long trên các địa bàn tỉnh Bình Thuận, Tiền Giang và Long An thay bóng đèn sợi đốt sang đèn compact; Hỗ trợ tiết kiệm điện trong nuôi tôm; Chương trình “Gia đình tiết kiệm điện”, “Ấp, khu phố tiết kiệm điện”…


  • 13/03/2018 08:07
  • Mai Nhiệm