EVNSPC: 7 tháng sản lượng điện tiết kiệm đạt 782 triệu kWh

Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), sản lượng điện tiết kiệm trong 7 tháng của năm 2018 đạt 782 triệu kWh, tăng 6,2% so với cùng kỳ 2017 và đạt 2,07% sản lượng điện thương phẩm thực hiện.

Tổng công ty Điện lực miền Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện - Ảnh: Ng.Tuấn.

Riêng tháng 7/2018, sản lượng điện tiết kiệm của Tổng công ty thực hiện là 110 triệu kWh, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Ông Nguyễn Phước Đức, Phó Tổng giám đốc EVNSPC cho biết, trong 7 tháng của năm 2018, Tổng công ty tiếp tục là đơn vị đi đầu trong thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; kiện toàn bộ máy triển khai công tác tiết kiệm điện từ Tổng công ty đến các đơn vị trực thuộc.

EVNSPC đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Sở Công Thương các tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng các thiết bị điện hiệu suất cao, nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về thiết bị tiết kiệm điện.

Theo Phó Tổng giám đốc EVNSPC - Nguyễn Phước Đức, việc tiết kiệm được sản lượng điện này đã góp phần giúp Tổng công ty thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Thời gian tới, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của Tổng công ty, EVNSPC tiếp tục triển khai các chương trình tiết kiệm điện đặc thù của Tổng công ty trong năm 2018 như: Hỗ trợ tiết kiệm điện cho các đảo chưa nối lưới điện Quốc gia; nuôi trồng thủy sản tại vùng đồng bằng Sông Cửu long; hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho khách hàng phụ tải công nghiệp…

Tổng công ty Điện lực miền Nam cũng khuyến khích khách hàng sử dụng điện tại 21 tỉnh, thành phía Nam từ tỉnh Ninh Thuận đến Cà Mau tăng cường tiết kiệm điện giờ cao điểm trong thời gian bảo dưỡng nguồn khí Nam Côn Sơn từ ngày 2-20/8/2018.


  • 15/08/2018 05:56
  • Ngọc Tuấn