EVNSPC: Đã vận hành 24/30 vị trí dự án NLMT áp mái tại các đơn vị điện lực và trạm 110 kV

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, trong tổng số 30 vị trí sẽ thực hiện dự án năng lượng mặt trời áp mái tại các đơn vị điện lực và trạm 110 kV đã có 24 vị trí được EVNSPC đưa vào vận hành khai thác, với tổng công suất trên 1.802 kWp.

Hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái của PC Tiền Giang, một trong 24 vị trí năng lượng mặt trời đã được đưa vào khai thác - Ảnh: Trần Hướng Dương.

Theo EVNSPC, dự án năng lượng mặt trời áp mái tại các đơn vị điện lực và trạm 110 kV được Tổng công ty thực hiện bằng nguồn vốn khấu hao cơ bản. Dự án được thực hiện tại 30 vị trí với tổng công suất 2.170 kWp.

Tính đến ngày 5/7, ngoài 24 vị trí đã được đưa vào vận hành khai thác thì 3 vị trí hiện đang triển khai thi công là văn phòng Tổng công ty (giai đoạn 2), văn phòng Công ty Điện lực Long An và Điện lực Gò Dầu, riêng 3 vị trí còn lại thực hiện tại các điểm Điện lực Biên Hòa, Điện lực Thống Nhất và Điện lực Cẩm Mỹ trực thuộc Công ty Điện lực Đồng Nai sẽ được thi công sau khi lựa chọn nhà thầu.

Dự án lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại các đơn vị điện lực và trạm 110 kV thuộc EVNSPC, được thực hiện ở 20 tỉnh, thành phố với 30 vị trí lắp đặt. Dự án khi hoàn thành sẽ là mô hình trực quan khuyến khích các hộ gia đình đầu tư vào điện mặt trời, tạo hiệu quả dây chuyền trong xã hội, từ đó giảm chi phí cho ngành Điện phải huy động các nguồn phát có giá thành cao vào những giờ cao điểm, đồng thời giảm tác động tiêu cực đến môi trường.

 


  • 12/07/2018 03:28
  • Trần Hướng Dương - Ban KTGSMBD EVNSPC