EVNSPC: Một tháng có hơn 9000 khách hàng đăng ký bán điện mặt trời mái nhà

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, trong tháng 8/2020, đã có 9.066 khách hàng trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam lắp đặt công tơ 2 chiều đăng ký bán điện mặt trời mái nhà với Tổng công ty với tổng công suất lắp đặt là 275.651kWp.

Điện mặt trời mái nhà ngày càng thu hút được nhiều khách hàng lắp đặt, sử dụng - Ảnh: Ng.Tuấn.

Theo EVNSPC, tính từ năm 2017 đến tháng 8/2020 tổng số khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà trên địa bàn của 21 tỉnh, thành phía Nam là 22.394 khách hàng với tổng công suất lắp đặt là 543.453kWp. Sản lượng điện từ các hệ thống điện mặt trời mái nhà của khách hàng phát lên lưới lũy kế đến ngày 31/8/2020 đạt 195,31 triệu kWh.

Tổng công ty đã thực hiện thanh toán tiền mua điện mặt trời mái nhà là 350,6 tỷ đồng cho 19.685 khách hàng với sản lượng phát tương ứng là 171,14 triệu kWh. 

Nhằm hỗ trợ tối đa cho các chủ đầu tư lắp đặt sử dụng điện mặt trời mái nhà trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam, Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền, công bố thông tin rộng rãi, để khách hàng dễ dàng truy cập, tra cứu. Đặc biệt, các thông tin đấu nối, khả năng giải tỏa công suất điện mặt trời mái nhà của từng đường dây, trạm biến áp được công khai, minh bạch trên website của các công ty điện lực, website Chăm sóc khách hàng của Tổng công ty.

Tính riêng từ đầu năm đến hết tháng 8/ 2020, EVNSPC đã lắp đặt công tơ 2 chiều, ký hợp đồng mua bán điện mặt trời mái nhà với 11.781 khách hàng, tổng công suất lắp đặt là 350.270kWp.

 


  • 08/09/2020 09:28
  • Ngọc Tuấn