EVNSPC: Sản lượng điện tiết kiệm đạt trên 2% sản lượng điện thương phẩm

Đây là kết quả công tác tiết kiệm điện của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) trong 9 tháng năm 2018.

Công nhân Điện lực Cà Mau tuyên truyền tiết kiệm điện cho các hộ dân - Ảnh: Ng.Tuấn.

Theo đó, lũy kế 9 tháng, sản lượng điện tiết kiệm của Tổng công ty đạt 998 triệu kWh, tăng 5,2% so với cùng kỳ và đạt 2,03% sản lượng điện thương phẩm thực hiện. Tính riêng sản lượng điện tiết kiệm tháng 9/2018, EVNSPC đạt 105 triệu kWh, tăng 5,5% so với cùng kỳ 2017.

Trong 9 tháng năm 2018, EVNSPC đã thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng trên địa bàn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện trong các tháng mùa khô, đặc biệt là đảm bảo cấp điện cho khu vực các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tổng công ty đã làm tốt công tác tuyên truyền và triển khai tiết kiệm điện, thường xuyên theo dõi sát tình hình phụ tải, đảm bảo thực hiện tốt các phương án cung cấp điện.

Tổng công ty đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Sở Công Thương các tỉnh đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện, khuyến khích người tiêu dùng sử dụng các thiết bị điện hiệu suất cao, nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội về thiết bị tiết kiệm điện.

Nhiều chương trình tiết kiệm điện đã được triển khai có hiệu quả như: Chương trình tiết kiệm điện tại các đảo chưa nối lưới điện quốc gia, vùng nuôi tôm Đồng bằng sông Cửu Long, khu vực trồng hoa Lâm Đồng…

Chương trình lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái được Tổng công ty triển khai tại 19/21 công ty điện lực trực thuộc, tổng công suất tấm pin năng lượng mặt trời là 4.420 kWp, sản lượng phát là 348.312 kWh (tính đến hết tháng 7/2018). Hiện đã có 168 khách hàng sử dụng năng lượng mặt trời áp mái lắp đặt công tơ 2 chiều bán điện cho các công ty điện lực.

Theo EVNSPC, thời gian tới Tổng công ty tiếp tục duy trì hoạt động Tổ Điều hành cung cấp điện, đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn phục vụ nhu cầu sản xuất-dịch vụ và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là cho các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của Tổng công ty.


  • 04/10/2018 02:52
  • Ngọc Tuấn