EVNSPC đã thanh toán tiền mua điện mặt trời mái nhà cho 3.896 khách hàng

Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), đến hết tháng 11/2019, Tổng công ty đã thanh toán tiền mua điện mặt trời mái nhà cho 3.896 khách hàng, với sản lượng điện thanh toán là 27,97 triệu kWh, tương ứng số tiền 64,62 tỷ đồng.

Đến hết tháng 11/2019, EVNSPC đã thanh toán tiền mua điện mặt trời mái nhà cho 3.896 khách hàng. Ảnh: Ng.Tuấn. 

Theo EVNSPC, lũy kế đến cuối tháng 11/2019, tổng công suất điện mặt trời mái nhà của khách hàng trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam là 161.908 kWp, đạt 169% kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Hiện có 9.262 khách hàng lắp đặt công tơ 2 chiều bán điện cho các công ty điện lực.

Tổng công ty hiện vẫn đang triển khai lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại trụ sở các đơn vị trực thuộc. EVNSPC đã đầu tư lắp đặt tại 179 vị trí với tổng công suất 7.369 kWp, trong đó có 167 vị trí (công suất trên 6.884 kWp) đã đưa vào vận hành.  

Thời gian tới, Tổng công ty sẽ tiếp tục tuyên truyền và hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, hộ dân trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam lắp đặt, sử dụng điện mặt trời trên mái nhà để khai thác hiệu quả nguồn năng lượng này.


  • 09/12/2019 02:27
  • Ngọc Tuấn