EuroCham công bố ấn phẩm sách Xanh

Lễ công bố ấn phẩm sách Xanh của Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã diễn ra tại TP HCM, ngày 9/11/2017. Đây là ấn phẩm giới thiệu khái quát về tình hình kinh doanh của các ngành năng lượng tái tạo, xử lý nước và rác thải, thành phố thông minh và công trình xanh.

Toàn cảnh lễ công bố ấn phẩm sách Xanh của EuroCham - Ảnh: Mai Nhiệm.

Sách Xanh có 5 chương, giới thiệu các cơ hội kinh doanh, các vấn đề chính sách cũng như khuyến nghị nhằm cải thiện môi trường kinh doanh Xanh tại Việt Nam. Bên cạnh đó là những câu chuyện thành công của các dự án do các thành viên EuroCham và doanh nghiệp châu Âu khác thực hiện tại Việt Nam, danh mục các chuyên gia trong lĩnh vực này ở Việt Nam. 

Theo thông tin công bố trong sách Xanh, hiện 2/3 ngân sách của các dự án tăng trưởng xanh vẫn từ nhà nước vì vậy cần có sự tham gia của tư doanh để nhà nước chỉ đóng vai trò là người hỗ trợ quy trình này.

Quy mô thị trường hiện tại đối với lĩnh vực công nghệ sạch tại Việt Nam là khoảng 4-5 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Dự báo quy mô thị trường trong 5 đến 10 năm tới, để đạt được các mục tiêu của chính phủ, Việt Nam sẽ cần đầu tư từ 15 đến 20 tỷ đô la Mỹ cho ngành năng lượng tái tạo và 14 tỷ đô la Mỹ cho môi trường và nước. Tài trợ cho các dự án này vẫn là một thách thức liên quan tới việc cấp phép phân quyền, các mạng lưới, hệ thống ngân hàng địa phương, đối tác công tư hoặc các tổ chức tài trợ quốc tế cần phải tham gia tài trợ.

Trong dịp này, EuroCham cũng ra mắt trang web greenbook.org lần đầu tiên tại Việt Nam, nhằm hỗ trợ cung cấp thông tin, đặc biệt là các cơ chế chính sách, chương trình hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam hợp tác phát triển hoạt động đầu tư, kinh doanh. Trong đó, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) sẽ mang lại cho Việt Nam nhiều lợi thế trong việc thu hút đầu tư từ châu Âu, đồng thời mở ra cơ hội cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập thị trường châu Âu thuận lợi hơn.


  • 10/11/2017 10:27
  • Ngọc Tuấn