Gần 8.600 kWh

Là sản lượng điện năng lượng mặt trời kết hợp máy phát điện của dự án cấp điện cho xã đảo An Bình, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tính từ ngày 1/1/2017 – 30/10/2017.

Ông Đoàn Yên, Giám đốc Điện lực Lý Sơn (Công ty Điện lực Quảng Ngãi) cho biết, việc có thêm sản lượng điện năng lượng mặt trời kết hợp với máy phát điện đã giúp cho nhu cầu sinh hoạt của gần 140 hộ dân trên xã đảo An Bình được tăng cao, cũng như tạo cú hích cho sự chuyển mình của xã đảo trong việc phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Theo ông Đoàn Yên, xã đảo An Bình là một trong 3 xã đảo của huyện đảo Lý Sơn, không như 2 xã đảo An Vĩnh và An Hải được sử dụng nguồn điện lưới quốc gia, gần 140 hộ dân của xã đảo An Bình hiện sử dụng nguồn điện diesel và điện năng lượng mặt trời.

Từ tháng 01/2016, sau khi tiếp nhận 2 máy phát điện của UBND xã An Bình bàn giao, thực hiện theo chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã đầu tư xây dựng đường dây hạ thế để cấp điện cho gần 140 hộ sử dụng điện của xã đảo An Bình với thời gian là 9 giờ/ngày, phát theo lịch vận hành của nhà máy lọc nước (Dự án cấp điện xã An Bình, huyện Lý Sơn giai đoạn 1). Để đảm bảo cấp điện cho người dân xã An Bình, EVNCPC đã đầu tư xây dựng nhà máy phát điện An Bình với hai tổ máy diesel 2 x 110 kVA và đưa vào sử dụng cuối quý IV/2016. Ngày 22/01/2017, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam - Điện lực Lý Sơn đã phát điện phục vụ bà con trên đảo 24/24 giờ đến nay.

Ngày 31/8/2017, dự án năng lượng mặt trời kết hợp máy phát điện (dự án cấp điện cho xã An Bình, huyện Lý Sơn giai đoạn 2, tổng kinh phí khoảng 10 tỷ đồng) với công suất là 96 kW cũng đã được đưa vào sử dụng. Đây là nguồn điện “sạch” góp phần tăng thêm sản lượng điện để phục vụ nhu cầu sử dụng điện của bà con trên xã đảo An Bình, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.