Gia hạn thời gian nhận hồ sơ giải thưởng “Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2020”

Bộ Công Thương mới đây đã có thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ giải thưởng “Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2020”. Theo đó, thời gian nhận hồ sơ tham gia giải thưởng đến hết ngày 30/6/2020.

Nhãn hiệu suất năng lượng cao nhất được ban hành kèm theo mã QR của Bộ Công ThươngẢnh: moit.gov.vn

Theo Bộ Công Thương, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thời gian hoàn thiện hồ sơ, ban tổ chức quyết định gia hạn thời gian nhận hồ sơ tham gia giải thưởng 'Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2020". Thời gian nhận hồ sơ tham gia giải thưởng sẽ kéo dài đến hết ngày 30/6/2020, thay vì thời gian công bố trước đây là ngày 30/4/2020.

Giải thưởng “Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2020” được Bộ Công Thương tổ chức nhằm thúc đẩy xu hướng tiêu dùng sản phẩm xanh, tiết kiệm năng lượng, theo đúng định hướng của Chương trình hành động Quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự kiến thời gian công bố danh mục Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2020 vào Quý III/2020.

Thông tin về giải thưởng xem tại đây