Giờ trái đất 2018: Hà Nội tăng cường tiết kiệm năng lượng, hướng tới nền kinh tế các bon thấp

Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết để hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2018 tại Việt Nam, Hà Nội sẽ tăng cường tiết kiệm điện, nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, hướng tới nền kinh tế các bon thấp.

Thành phố Hà Nội sẽ tiến hành nhiều hoạt động nhằm hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2018 tại Việt Nam - Ảnh: M.Phương

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, với thông điệp “Go More Green – Hôm nay tôi sống xanh hơn”, Giờ trái đất 2018 là sự kiện xã hội có ý nghĩa sâu sắc và tác động lớn đến việc nâng cao ý thức người dân, cộng đồng và xã hội trong việc tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Là một trong những thành phố đi đầu cả nước về việc triển khai, hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất, từ năm 2012 – 2017, Hà Nội đã phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức thành công sự kiện này.

Năm 2018, Hà Nội tiếp tục tham gia Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, xã hội trong tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước, nguyên liệu, tài nguyên; bên cạnh đó đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các điểm tiến hành tắt điện và tổ chức sự kiện một cách thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí…

Thành phố sẽ tiến hành các hoạt động tuyên truyền, vận động các cơ quan tổ chức, các trường học, doanh nghiệp, các khu dân cư tham gia Chiến dịch. Bên cạnh đó, phát động phong trào Hộ gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn; thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ 20 giờ 30 – 21 giờ 30 ngày 24/3, duy trì ý thức tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường trong suốt cả năm.


  • 08/03/2018 08:49
  • Minh Phương