GreenID tập huấn kỹ năng viết báo về biến đổi khí hậu và năng lượng

Mới đây, Trung tâm phát triển sáng tạo Xanh (GreenID) đã phối hợp với Trung tâm Hành động và liên kết vì môi trường và phát triển (Change) tổ chức chương trình “Kỹ năng viết báo về vấn đề biến đổi khí hậu và năng lượng” dành cho các nhà báo của các cơ quan báo chí Trung ương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Những ý tưởng của bài báo viết về môi trường được các nhà báo trình bày trong buổi tập huấn - Ảnh: GreenID cung cấp.

Theo đó, các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí Trung ương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã được các chuyên gia trao đổi kiến thức về môi trường, biến đổi khí hậu (BĐKH) cũng như năng lượng. Bên cạnh đó là cách thức tìm chủ đề liên quan tới vấn đề BĐKH, năng lượng tái tạo cho các bài báo về môi trường.

Các học viên cũng được chia nhóm đi tham quan một số mô hình năng lượng bền vững cộng đồng tại xã An Hảo, Vĩnh Lợi, Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Tại các xã trên, các nhà báo trực tiếp tham quan thực tế, tìm hiểu dự án lắp đặt mô hình năng lượng tái tạo cho cộng đồng tại các xã ở tỉnh An Giang đang được GreenID triển khai. Sau khi tham quan thực tế và nghe báo cáo, các nhóm tiếp tục bàn và thảo luận về các nội dung bài viết để sản xuất những tác phẩm báo chí tốt cho cộng đồng.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, việc GreenID phối hợp cùng Change tổ chức chương trình tập huấn, nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng đưa tin cho các nhà báo về vấn đề môi trường, cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của báo chí với việc bảo vệ môi trường.


  • 14/11/2017 10:15
  • Ngọc Tuấn