Hà Nội: 15 cơ sở đăng ký công nhận danh hiệu “Cơ sở sử dụng năng lượng xanh”

Theo TS. Đào Hồng Thái – Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội (ECC Hà Nội), Hà Nội hiện đã có 15 cơ sở đăng ký công nhận danh hiệu “Cơ sở sử dụng năng lượng xanh” trên tổng số 45 cơ sở được ECC Hà Nội vận động. Trong số này, có 10 cơ sở đã nộp hồ sơ đầy đủ.

Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm sẽ được xét công nhận danh hiệu "Cơ sở sử dụng năng lượng xanh" nếu có đủ tiêu chí - Ảnh minh họa.

Ông Đào Hồng Thái cho biết, danh hiệu “Cơ sở sử dụng năng lượng xanh” được xét theo tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản xuất công nghiệp và công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải có mức tiêu thụ năng lượng hằng năm quy đổi từ 1.000 TOE (cách tính mức tiêu thụ năng lượng của doanh nghiệp, vì mỗi đơn vị, doanh nghiệp có các dạng tiêu thụ năng lượng khác nhau) trở lên đối với cơ sở sản xuất công nghiệp; với công trình xây dựng phải có mức tiêu thụ năng lượng hàng năm quy đổi từ 500 TOE trở lên. Công trình xây dựng đang trong giai đoạn thiết kế (thiết kế cơ sở được thẩm định, phê duyệt) hoặc vận hành hoặc cải tạo lại có tổng diện tích sàn 2.500m2 trở lên. Các cơ sở đáp ứng điều kiện được đăng ký tham gia công nhận cả 2 danh hiệu: Cơ sở sử dụng năng lượng xanh, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh.

Cơ sở đạt danh hiệu sử dụng năng lượng xanh sẽ được cấp giấy công nhận danh hiệu tương ứng với các mức đạt được, được dùng danh hiệu để quảng bá hình ảnh của cơ sở. Ngoài ra, cơ sở đạt danh hiệu sẽ được xem xét hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng nhằm nâng hạng công nhận danh hiệu, tư vấn tham dự các cuộc thi liên quan đến hiệu quả năng lượng cấp quốc gia hoặc khu vực ASEAN.

Danh hiệu “Cơ sở sử dụng năng lượng xanh” gồm có:

- Cơ sở sử dụng năng lượng xanh 5 sao: Là cơ sở đạt điểm đánh giá từ 90 đến 100 điểm;

- Cơ sở sử dụng năng lượng xanh 4 sao: Là cơ sở đạt điểm đánh giá từ 80 đến 89 điểm;

- Cơ sở sử dụng năng lượng xanh 3 sao: Là cơ sở đạt điểm đánh giá từ 60 đến 79 điểm.