Hà Nội: Ban hành tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Ngày 15/3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 1737/QĐ-UBND về tiêu chí sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản suất công nghiệp, cũng như các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm đã có tiêu chí  cụ thể để đánh giá - Ảnh: Thành Trung.

Việc ban hành tiêu chí nhằm hỗ trợ cho các cơ sở sử dụng năng lượng, áp dụng các biện pháp tiên tiến, sáng tạo để sử dụng năng lượng hiệu quả; hỗ trợ kỹ thuật cho cơ sở, doanh nghiệp phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng khả năng hội nhập kinh tế. 

Các cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng Xanh sẽ được cấp giấy công nhận danh hiệu tương ứng với các mức đạt được.

Ngoài việc công bố trên website của Sở Công Thương Hà Nội, các cơ sở đạt danh hiệu còn được xem xét hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tư vấn tham gia các cuộc thi liên quan đến hiệu quả năng lượng cấp quốc gia hoặc khu vực ASEAN.

Việc đánh giá tuân thủ theo nguyên tắc: Đảm bảo công khai, chính xác, khách quan, công bằng trên cơ sở các tiêu chí đánh giá tại Quy định này.

Thời gian nhận hồ sơ của các cơ sở: Quý I hàng năm; thời gian đánh giá, công nhận: Quý II hàng năm; thời gian công bố: Quý II - III hàng năm.

 

 


  • 17/03/2017 09:26
  • Ngọc Tuấn