Hà Nội: Thành phố đầu tiên ở Việt Nam đầu tư hệ thống mạng lưới quan trắc không khí đồng bộ

Là 1 trong 10 sự kiện của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2018, được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố mới đây.

Một trạm quan trắc không khí được lắp đặt tại Hà Nội 

Theo Quyết định 3948/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2018 về việc công bố 10 sự kiện ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2018 Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký, sự kiện Hà Nội - thành phố đầu tiên của nước ta đầu tư hệ thống mạng lưới quan trắc không khí theo tiêu chuẩn mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia đảm bảo đồng bộ, hiện đại là sự kiện thứ 8 trong 10 sự kiện của ngành Tài nguyên và môi trường năm 2018.

Trong năm 2018, Hà Nội đã hoàn thành đầu tư đưa vào vận hành 10 trạm quan trắc không khí tự động; 01 xe quan trắc không khí lưu động; 06 trạm quan trắc nước mặt; xây dựng Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu Tài nguyên và Môi trường và nhiều phương tiện, công nghệ, thiết bị quan trắc môi trường hiện đại khác.

Số liệu quan trắc môi trường không khí được cập nhật liên tục 24/24h; công bố rộng rãi trên nhiều phương tiện khác nhau để người dân có thể tiếp cận, nắm bắt diễn biến chất lượng môi trường không khí theo khu vực sinh sống.

Tuy nhiên, kiểm soát ô nhiễm môi trường trước các tác động và áp lực mạnh mẽ của nhiều hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố còn nhiều khó khăn; cần các giải pháp quản lý, kỹ thuật đồng bộ và tổng thể.

 


  • 08/01/2019 10:28
  • Ngọc Tuấn