Hà Nội thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố nhằm thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Vì một môi trường trong lành cho Hà Nội - Ảnh: Ng.Tuấn.

Theo đó, kế hoạch được phân kỳ theo 2 giai đoạn (2018 - 2020 và 2021 - 2030) với từng nhóm nhiệm vụ cụ thể nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, Thành phố cũng thực hiện các Chương trình mục tiêu như: Ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; phát triển kinh tế thủy sản bền vững; phát triển lâm nghiệp bền vững; tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư. Thực hiện các hoạt động khác về thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm tăng khả năng chống chịu, bảo vệ cuộc sống và sinh kế cho người dân, tạo điều kiện để đóng góp lớn hơn trong giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Thành phố cũng đặt nhiệm vụ chuẩn bị nguồn lực, cụ thể là chuẩn bị nguồn lực con người như xây dựng, triển khai chương trình đào tạo lại cán bộ, viên chức, người lao động đáp ứng nhu cầu thực hiện Thỏa thuận Paris. Ở nguồn lực công nghệ, áp dụng thử nghiệm một số công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu có tiềm năng và phù hợp với điều kiện của Thành phố. Rà soát, đề xuất các cơ chế chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu; tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, trao đổi công nghệ.