Hà Nội tiết kiệm hơn 200 triệu kWh điện

Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI), sản lượng điện tiết kiệm 6 tháng đầu năm 2020 của tổng công ty là 202 triệu kWh, tương đương 2,23% sản lượng điện thương phẩm toàn thành phố.

Tuyên truyền lắp đặt ĐMTMN là một trong những giải pháp mà EVNHANOI khuyến khích nhằm thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố.

Để có được kết quả này, ngay từ đầu năm, EVNHANOI đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức chính trị - xã hội như: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, chính quyền các quận, huyện... đẩy mạnh công tác vận động sử dụng tiết kiệm điện đến các tổ dân phố và từng hộ dùng điện.

EVNHANOI đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng, tìm kiếm nguồn năng lượng mới, bảo vệ môi trường. Tổng công ty đã phối hợp cùng Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công thương phát động phong trào “Hộ gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2020", thực hiện lồng ghép nội dung tuyên truyền tiết kiệm điện vào mỗi đợt họp tổ dân phố, chi bộ tổ dân phố, cụm dân cư.

Ngoài ra, EVNHANOI đã triển khai các phương án kỹ thuật để giảm tổn thất điện năng, thực hiện đúng tiến độ đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn để nâng cao chất lượng cung cấp điện. Vào thời điểm nắng nóng, Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo công tác theo dõi sản lượng điện tại các trạm biến áp phân phối, từ đó so sánh mức độ sử dụng với tháng trước liền kề và cùng kỳ năm trước để gửi thông báo tới khách hàng nếu tăng lượng điện tiêu thụ từ 130% trở lên; thực hiện tốt công tác tiết kiệm điện, điều hòa phụ tải trong chiếu sáng, trong các khách hàng sản xuất -  kinh doanh - dịch vụ...

Bên cạnh việc đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm điện, EVNHANOI còn vận động, tuyên truyền khách hàng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là sử dụng nguồn điện năng từ hệ thống điện mặt trời mái nhà. Tính lũy kế đến ngày 22/07/2020, có 991 khách hàng lắp điện mặt trời đăng ký bán điện, tổng công suất lắp đặt là 10,52 MWp.

Trong thời gian tới, EVNHANOI sẽ tiếp tục triển khai đến các khách hàng sử dụng điện các chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện, dán nhãn năng lượng; quảng bá, vận động các khách hàng tiềm năng trên địa bàn thành phố tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR); tăng cường vận động người dân, doanh nghiệp lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà...


  • 24/07/2020 05:10
  • Phạm Tân