Hà Tĩnh: 31 khách hàng bán điện mặt trời cho ngành Điện

Tính đến hết tháng 8/2019, đã có 31 khách hàng bán điện mặt trời áp mái cho Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh).

Nhiều khách hàng tại Hà Tĩnh đã lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời áp mái - Ảnh: Minh Phương.

Theo PC Hà Tĩnh, thời gian qua, Công ty đã đẩy mạnh tuyên truyền đến các tổ chức, doanh nghiệp, hộ dân trên địa bàn lắp đặt, sử dụng điện mặt trời áp mái để khai thác hiệu quả nguồn năng lượng này.

Ngoài việc tuyên truyền để doanh nghiệp, các hộ dân hiểu về lợi ích của điện mặt trời, PC Hà Tĩnh còn tổ chức tư vấn, hỗ trợ khách hàng kiểm tra, đánh giá chất lượng kỹ thuật của hệ thống điện mặt trời áp mái trước khi đưa vào vận hành.

Các tổ chức, doanh nghiệp, hộ dân khi có nhu cầu đầu tư điện mặt trời áp mái còn được Công ty hướng dẫn cụ thể về thủ tục ký kết hợp đồng mua bán điện, thỏa thuận vị trí đấu nối công trình, lắp đặt công tơ 2 chiều để đo đếm sản lượng tiêu thụ, sản lượng phát lên lưới… Đồng thời, hằng tháng ghi nhận sản lượng điện giao nhận và thanh toán tiền mua điện mặt trời cho khách hàng.

Tháng 8/2019, sản lượng điện mặt trời khách hàng bán cho Công ty là 8.917 kWh, tương đương hơn 19 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm đạt sản lượng 19.769 kWh, tương đương trên 42 triệu đồng.

Theo thống kê của PC Hà Tĩnh, khách hàng sử dụng hệ thống điện mặt trời áp mái ở Hà Tĩnh chủ yếu là khách hàng cá nhân, với mức đầu tư lắp đặt gần 40 triệu đồng/hệ thống.