Hàn Quốc: Sản lượng điện mặt trời tăng gấp 5 lần vào năm 2030

Hàn Quốc có kế hoạch năm 2030 sẽ tăng sản lượng điện mặt trời gấp 5 lần hiện nay để tăng cường sử dụng nguồn năng lượng tái tạo trong nguồn năng lượng của quốc gia này.

Trên cơ sở cắt giảm sự phụ thuộc vào điện hạt nhân của Hàn Quốc, Chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in đã hủy bỏ kế hoạch xây dựng 6 lò phản ứng hạt nhân, ủng hộ các nguồn năng lượng sinh thái thân thiện.

Paik Un-gyu, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết “sẽ thay đổi cơ bản cách thức phát triển năng lượng tái tạo bằng cách tạo ra một môi trường nơi công chúng có thể dễ dàng tham gia kinh doanh năng lượng tái tạo”.

Tính tới năm 2017, Hàn Quốc có 5,7 GW công suất điện từ năng lượng mặt trời và 1,2 GW từ điện gió; đồng thời, lên kế hoạch bổ sung 30,8 GW công suất điện mặt trời và 16,5 GW công suất điện gió vào năm 2030.

Công suất bổ sung này sẽ đến từ các dự án chủ chốt, cũng như bởi sự chuyển đổi của các hộ gia đình, nông dân và công ty nhỏ sang sử dụng năng lượng tái tạo.

Hàn Quốc đặt mục tiêu 1/30 hộ gia đình sẽ được trang bị năng lượng mặt trời vào năm 2022 và chú trọng các dự án năng lượng tái tạo với công suất khoảng 5 GW từ năm 2018 tới năm 2022.


  • 28/12/2017 01:47
  • Duy Hiếu (Theo: Reuters)