Hàn Quốc tài trợ 1,9 triệu USD cho dự án tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) vừa phối hợp với Tổ chức hợp tác quốc tế của Hàn quốc (KOICA) khởi động thực hiện Dự án "Thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam" do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ.

Mục tiêu của Dự án là thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực công nghiệp thông qua việc thúc đẩy phát triển thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, thực hiện trong năm 2018 - 2019.

Theo Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Dự án được thiết kế nhằm góp phần xóa bỏ các rào cản đã được nhận dạng để thúc đẩy sự phát triển của các Công ty dịch vụ năng lượng (ESCO) và tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện các dự án đầu tư Tiết kiệm năng lượng và hiệu quả năng lượng, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

Dự án gồm 3 hợp phần hỗ trợ kỹ thuật chính, bao gồm xây dựng năng lực phát triển dự án đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong công nghiệp; Xác định các dự án đầu tư Tiết kiệm năng lượng và hiệu quả năng lượng trong ngành công nghiệp; Hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư Tiết kiệm năng lượng và hiệu quả năng lượng trong ngành công nghiệp.