Hanwha hỗ trợ cung cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời tại xã ngoại thành Hà Nội

Ngày 24/8/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Quyết định số 3760/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Hỗ trợ cung cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời và hệ thống nước sạch tại xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì do Tập đoàn Hanwha (Hàn Quốc) tài trợ.

Mục tiêu của Dự án nhằm cung cấp điện sinh hoạt qua hệ thống năng lượng mặt trời cho Trường mầm non Khánh Thượng A (khu Phú Thứ) công suất 6,31kW, Trường mầm non Khánh Thượng B (khu Gò Đình Muôn) công suất 11,9kW; cung cấp hệ thống lọc nước sạch tại 2 trường và nhân dân xung quanh trường thuộc xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì. 

Thời gian thực hiện dự án 06 tháng kể từ ngày hoàn tất các thủ tục phê duyệt dự án.

Tổng giá trị dự án hơn 2,084 tỷ đồng, do Tập đoàn Hanwha tài trợ.

Chi tiết Quyết định 3760/QĐ-UBND xem file đính kèm

 

 

qd3760.pdf