Hòa Bình: Hệ thống chiếu sáng thành phố sẽ được lắp đặt đèn LED

UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, đã phê duyệt đề xuất Dự án lắp đặt đèn Led tiết kiệm năng lượng tại Thành phố Hòa Bình theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – Thuê dịch vụ và chuyển giao (BLT).

Theo đó, trong phạm vi dự án, nhà đầu tư sẽ thay thế hơn 3.160 bóng đèn chiếu sáng đường phố đang sử dụng công nghệ metal/son sang bóng Led tại Thành phố Hòa Bình. Tổng vốn đầu tư 36 tỷ đồng, trong đó chi phí thay thế bóng mới là 27,3 tỷ đồng.

Theo dự án, nhà đầu tư tự bỏ vốn thay thế, lắp đặt, ký hợp đồng BLT để cung cấp dịch vụ chiếu sáng công cộng, tự chịu trách nhiệm vận hành, quản lý và kết quả hoạt động kinh doanh. UBND Thành phố Hòa Bình sẽ thanh toán hợp đồng BLT từ ngân sách do UBND Thành phố đang chi trả cho hoạt động chiếu sáng công cộng.


  • 13/12/2017 04:21
  • Ngọc Tuấn