Hơn 100 triệu kWh

Đó là sản lượng điện tiết kiệm của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM trong quý 1/2017.

Chương trình thi đua "Gia đình tiết kiệm điện" của EVNHCMC ngày càng được nhiều hộ gia đình quan tâm, hưởng ứng - Ảnh: Ng.Tuấn.

Cụ thể, sản lượng điện tiết kiệm của EVNHCMC trong quý I/2017 đạt 104 triệu kWh, chiếm trên 2% lượng điện thương phẩm. 

Ông Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP. HCM (EVNHCMC) cho biết, để đạt được những kết quả trên, ngay từ đầu năm Tổng công ty đã đề ra những giải pháp và mục tiêu cơ bản để thực hiện và đạt được các mục tiêu này.

Theo đó, EVNHCMC đã hướng dẫn các công ty điện lực chủ động xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh triển khai công tác tiết kiệm điện trong giai đoạn 2017 - 2020. Tăng cường nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng, nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng điện tiết kiệm, bảo vệ môi trường như: Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện” giai đoạn 2017; “Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm”; Chương trình “Nguồn sáng an toàn văn minh tiết kiệm vì an sinh xã hội”... và kế hoạch hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2017.

Tại Lễ ra quân hưởng ứng và đạp xe tuyên truyền Giờ trái đất năm 2017 tại Nhà văn hóa Thanh niên ngày 11/3/2017, Tổng công ty đã huy động trên 100 lượt đoàn viên tham gia hưởng ứng. Trong ngày diễn ra sự kiện chính thức, 130 lượt đoàn viên thanh niên đã tham gia đạp xe.

Phó Tổng giám đốc EVNHCMC cũng cho biết, Tổng công ty hiện đang tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến công tác lập dự án đầu tư và tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị; lắp đặt hệ thống điện mặt trời nối lưới tại trụ sở các đơn vị. Như vậy, ngoài 4 công trình điện mặt trời nối lưới đang thực hiện với tổng công suất là 226,2 kWp còn có 14 công ty điện lực đã đăng ký lắp đặt pin mặt trời nối lưới với tổng công suất lắp đặt dự kiến trên 808 kWp.


  • 17/04/2017 05:45
  • Ngọc Tuấn