Hơn 10.000

Là số mẫu sản phẩm (thuộc 15 nhóm sản phẩm mục tiêu) đã được Bộ Công Thương dán nhãn năng lượng sau khi đã qua kiểm nghiệm hiệu suất năng lượng.

Chương trình dán nhãn năng lượng được xây dựng theo Quyết định số 51/2011/QĐ – TTg cũng như việc thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với mục tiêu phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất năng lượng cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp, tiến tới giảm cường độ năng lượng trong sản xuất, tiết kiệm năng lượng trong mọi hoạt động của xã hội.

Theo Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương), sau 5 năm thực thi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và thực hiện chương trình dán nhãn năng lượng nhận thức của người tiêu dùng đối với sản phẩm tiết kiệm năng lượng đã được nâng cao.

Số liệu khảo sát năm 2015 cho thấy, hơn 90% máy điều hòa nhiệt độ và tủ lạnh được bày bán trong các siêu thị và cửa hàng điện máy đã được dán nhãn năng lượng. Ước tính, lượng điện năng tiết kiệm được do người tiêu dùng chuyển hướng sang chọn mua và sử dụng các loại sản phẩm điều hòa không khí tiết kiệm năng lượng vào khoảng trên 100 triệu kWh/năm.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu các thiết bị có hiệu suất năng lượng cao, Bộ Công Thương đang sửa đổi Thông tư số 07/2012/TT-BCT quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng theo hướng loại bớt các thủ tục hành chính, giảm thời gian đăng ký và chi phí cho doanh nghiệp trong việc thực hiện dán nhãn năng lượng.