Hơn 24 triệu EUR

Là khoản tín dụng vay không bảo lãnh Chính phủ được ký kết mới đây giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) cho dự án Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4.

Dự án Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4 có công suất 49 MWp, được xây dựng trong phần đất thuộc Nhà máy Thủy điện Sê San 4 tại tỉnh Gia Lai, trong đó AFD tài trợ toàn bộ giá trị hợp đồng tổng thầu EPC của dự án.

Ngoài dự án Nhà máy Điện mặt trời Sê San 4, AFD đã cam kết tài trợ dưới hình thức không bảo lãnh Chính phủ cho dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng, xây dựng lưới điện một số khu vực tại miền Nam (của Tổng công ty Điện lực miền Nam) phục vụ giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo; xem xét tiếp tục tài trợ cho dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

AFD là định chế tài chính quốc tế hoạt động không vì lợi nhuận của Chính phủ Pháp, chuyên cung cấp các khoản vay và viện trợ không hoàn lại cho các tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, với tiêu chí tài trợ chủ đạo là giảm phát thải, chống biến đổi khí hậu. Đến nay, AFD là nhà tài trợ đầu tiên và duy nhất cung cấp các khoản vay không bảo lãnh Chính phủ cho EVN để thực hiện các dự án điện. Khoản vay không bảo lãnh Chính phủ đầu tiên của AFD là tài trợ dự án Nhà máy Thủy điện Huội Quảng trị giá 100 triệu USD, đã ký kết trước đây vào năm 2010.


  • 01/11/2019 08:47
  • Ngọc Tuấn