Hơn 4.490 khách hàng bán điện mặt trời mái nhà cho EVNSPC

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, lũy kế đến hết tháng 5/2020, đã có 4.495 khách hàng trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam lắp đặt công tơ 2 chiều đăng ký bán điện mặt trời mái nhà với Tổng công ty, tổng công suất là 138.508kWp.

Điện mặt trời mái nhà ngày càng thu hút người dân lắp đặt và sử dụng. Ảnh: Ng.Tuấn.

Theo EVNSPC, tổng sản lượng điện mặt trời mái nhà của khách hàng phát lên lưới đến tháng 5/2020 đạt trên 97 triệu kWh, trong đó riêng tháng 5/2020 sản lượng phát lên lưới là 26,42 triệu kWh.

Tổng công ty đã thanh toán tiền mua điện mặt trời mái nhà cho 4.138 khách hàng với sản lượng điện thanh toán là 82,7 triệu kWh, tương ứng số tiền đã trả cho khách hàng là 184,88 tỷ đồng.

Thời gian tới, Tổng công ty sẽ tiếp tục tuyên truyền và hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, hộ dân trên địa bàn 21 tỉnh, thành phía Nam lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà để khai thác hiệu quả nguồn năng lượng này.