Hơn 5.340 MWp

Là tổng công suất của 90 dự án điện mặt trời đã đăng ký triển khai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Theo Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận, tổng diện tích của những dự án này trên 6.725 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến là 137.209 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, địa phương này đã trình Bộ Công Thương thẩm định, phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch gần 20 dự án điện mặt trời.

Ngoài ra, đã có 28 dự án được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung quy hoạch và đã có 23 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó, 52 dự án được tỉnh trình Bộ Công Thương thẩm định bổ sung quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch phát triển điện lực Bình Thuận hay bổ sung vào đồng bộ quy hoạch phát triển điện mặt trời quốc gia…

Tỉnh Bình Thuận là địa phương có tiềm năng năng lượng mặt trời cao nhất trong cả nước, bức xạ nhiệt cao và ổn định. Lĩnh vực điện mặt trời tại địa phương hiện nay đang có sức thu hút lớn các nhà đầu tư trong và ngoài nước do có nhiều lợi thế.

Do vậy việc lựa chọn, định hướng phát triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong thời gian tới nhằm thu hút các thành phần kinh tế có năng lực, kinh nghiệm tham gia khai thác lợi thế tài nguyên năng lượng mặt trời, sử dụng đất đai một cách có hiệu quả, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp năng lượng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Được biết đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã có 4 dự án điện mặt trời với tổng công suất 159,5 MWp triển khai san gạt mặt bằng, thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng.


  • 18/09/2018 05:03
  • Minh Phương