Hơn 5.347 MWp

Là tổng công suất đăng ký đầu tư của 90 dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, đến tháng 10/2018, trên địa bàn tỉnh có 90 dự án điện mặt trời với tổng công suất đăng ký đầu tư 5.347,72 MWp; tổng diện tích 6.720,48 ha; tổng vốn đầu tư 137.106,85 tỉ đồng.

Trong đó có 28 dự án điện mặt trời đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh. 25 dự án/25 nhà đầu tư đã được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Hiện có 4 dự án đã chính thức khởi công xây dựng, dự kiến sẽ phát điện thương mại trước tháng 6/2019; 10 dự án đã được đưa vào Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và danh mục các công trình nhà nước thu hồi đất năm 2018 và 2019, đang hoàn thiện các thủ tục để khởi công xây dựng trong năm 2018 và 2019.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng cho biết, 15 dự án đã được Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) tổ chức họp thẩm định. Các nhà đầu tư đã báo cáo, hoàn chỉnh hồ sơ bổ sung quy hoạch theo yêu cầu của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương). 41 dự án còn lại chưa được Bộ Công Thương tổ chức họp thẩm định với tổng công suất 2.651 MWp; tổng diện tích 3.328 ha; tổng vốn đầu tư dự kiến 67.590 tỉ đồng.