Hơn 7.000 khách hàng được theo dõi mức độ tiêu thụ điện trên hệ thống trực tuyến sudungdien.evn.com.vn

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), tính đến cuối tháng 4/2020 trên hệ thống theo dõi trực tuyến mức độ tiêu thụ điện (http://sudungdien.evn.com.vn) đã có 7.076 khách hàng được theo dõi mức độ tiêu thụ điện, đây là những khách hàng thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và cơ quan, tổ chức hành chính sự nghiệp.

Đã có hơn 7.000 khách hàng được theo dõi mức độ tiêu thụ điện trên hệ thống trực tuyến sudungdien.evn.com.vn. Ảnh: Ng.Tuấn.

Trong số 7.076 khách hàng được theo dõi mức độ tiêu thụ điện trên hệ thống trực tuyến có 2.248 khách hàng thuộc khối hành chính sự nghiệp có mức tiêu thụ điện từ 100.000kWh/năm, và 4.828 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có mức tiêu thụ điện từ 3-6 triệu kWh/năm.

Nhằm triển khai văn bản số 1775/BCT-TKNL ngày 13/3/2020 của Bộ Công Thương về việc phối hợp triển khai sử dụng hệ thống theo dõi trực tuyến mức độ tiêu thụ điện, cũng như việc phối hợp kết nối và khai thác có hiệu quả hệ thống này đối với khách hàng là cơ quan, tổ chức hành chính sự nghiệp và cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tại địa chỉ http://sudungdien.evn.com.vn, EVN đã gửi văn bản đến các UBND tỉnh, thành phố trên toàn quốc thông báo đầu mối phối hợp, triển khai và đề nghị UBND tỉnh, thành phố cử đầu mối khai thác.

Ngoài ra, EVN cũng đã chỉ đạo các Tổng công ty Điện lực, Công ty Điện lực phối hợp với UBND tỉnh, thành phố khai thác hiệu quả hệ thống theo dõi trực tuyến mức độ tiêu thụ điện; tổ chức đào tạo 107 công ty điện lực cách thức sử dụng để phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các UBND tỉnh, thành phố, sở ban ngành.

Hệ thống theo dõi trực tuyến mức độ tiêu thụ điện được đánh giá là một trong những công cụ hữu hiệu giúp cơ quan quản lý nhà nước có liên quan theo dõi, phân tích đánh giá và tổng hợp trực tuyến tình hình tiêu thụ điện của các đơn vị thuộc địa bàn quản lý.