Infographic: Lắp đặt điện mặt trời mái nhà có lợi gì?

Các dự án điện mặt trời trên mái nhà thực hiện theo cơ chế mua bán điện mới của Chính phủ đang tạo sức hấp dẫn cho nhiều nhà đầu tư tham gia, để vừa sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, vừa làm ra tiền.

 


  • 21/05/2020 04:46
  • Nguồn: evn.com.vn