Khách hàng tại TP HCM được hỗ trợ chi phí lắp đặt điện mặt trời mái nhà BigK

Đây là chương trình nằm trong nội dung hợp tác giữa Tập đoàn Đầu tư và Phát triển năng lượng mặt trời Bách Khoa (SolarBK) với Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC), nhằm khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp và các hộ dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà, từng bước chủ động vè năng lượng và phát triển bền vững.

Khách hàng tại TP HCM được hỗ trợ chi phí lắp đặt điện mặt trời mái nhà BigK - Ảnh: Ng.Tuấn.

Theo đó, từ nay cho đến hết ngày 31/12/2020, khách hàng tại TP HCM khi lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời BigK (của SolarBK) được hỗ trợ chi phí lắp đặt theo công suất và được ghi nhận bằng Chứng chỉ tham gia chương trình “Điện mặt trời cho triệu mái nhà”.

Cụ thể, mức hỗ trợ cho từng hình thức: Hộ gia đình công suất dưới hoặc bằng 20kWp giảm trực tiếp chi phí lắp đặt giải pháp điện mặt trời BigK với mức 615.000 VNĐ/kWp; Hộ gia đình, cơ sở kinh doanh công suất trên 20kWp, giảm trực tiếp chi phí lắp đặt giải pháp điện mặt trời BigK với mức 400.000 VNĐ/kWp. Trong chương trình nội dung hợp tác giữa SolarBK và EVNHCMC, SolarBK sẽ dành ra một phần ngân sách để tài trợ những công trình ứng dụng năng lượng mặt trời mang tính giáo dục, tuyên truyền và đưa điện mặt trời đến gần với người dân.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC cho biết, tiềm năng phát triển năng lượng mặt trời ở TP HCM rất lớn, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà. Việc đầu tư điện mặt trời mái nhà sẽ giúp các hộ gia đình giảm chi phí tiền điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, giảm ô nhiễm môi trường, bảo vệ khí hậu và sức khỏe cộng đồng...

Tổng công ty Điện lực TPHCM cũng sẽ hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong việc hòa lưới và mua bán điện mặt trời mái nhà của khách hàng.