Khánh thành Nhà máy thu khí biogas phát điện tại Bình Dương

Sáng 10/01/2018, Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (BIWASE) đã tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy thu khí biogas phát điện.

Nhà máy thuộc dự án “Xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương”- giai đoạn II, được tài trợ từ vốn vay ODA của Chính phủ Phần Lan với công nghệ thu khí metan từ các bãi chôn lấp rác để xử lý phát điện lại cho Khu liên hợp, công suất 820 kW.

Dự án góp phần giảm thiểu khí thải, tạo ra năng lượng mới, giúp giảm chi phí vận hành cho Khu liên hợp xử lý chất thải hiện tại của BIWASE, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư cho dự án.

Dự án do Nhà thầu chính là Công ty Doranova (Phần Lan) thực hiện thông qua gói thầu quốc tế: “Cung cấp, lắp đặt thiết bị và xây dựng nhà xưởng cho Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương” với giá trị hợp đồng hơn 6 triệu Euro, trong đó giá trị tài trợ là 26,91% và phần còn lại là giá trị khoản vay.

Tiến độ thi công theo dự kiến là 14 tháng, được khởi công xây dựng từ tháng 02/2017. Dự án đã hoàn thành vượt tiến độ 3 tháng so với kế hoạch.


  • 10/01/2018 04:50
  • Hưng Việt