Khảo sát đầu tư dự án điện mặt trời Ea H’leo

UBND tỉnh Đắk Lắk đã đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần năng lượng An Xuân khảo sát, lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời Ea H’leo, công suất 50MW, với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời Ea H’leo dự kiến được xây dựng ở Tiểu khu 9, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk. Diện tích sử dụng khoảng 66 ha, công suất 50 MW. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.479 tỷ đồng.

UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có chuyên gia người nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Đắk Lắk để nghiên cứu, thực hiện dự án, Công ty Cổ phần năng lượng An Xuân phải chủ động phối hợp với Sở Ngoại vụ để được hướng dẫn.

Trong thời gian 3 tháng kể từ ngày được UBND tỉnh đồng ý cho khảo sát, Công ty Cổ phần năng lượng An Xuân phải báo cáo kết quả khảo sát, hồ sơ thực hiện dự án theo đúng quy định, xác định tọa độ, ranh giới khu vực dự án theo hệ tọa độ VN-2000 gửi Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Trung đoàn 66/ Sư đoàn 10/ Quân đoàn 3 để xác định cụ thể về khả năng ảnh hưởng an ninh quốc phòng của tỉnh. Đồng thời, Công ty Cổ phần năng lượng An Xuân phải thuê đơn vị tư vấn tính toán, xác định và có sự thỏa thuận của ngành Điện về quy mô công suất của dự án để đấu nối vào lưới điện quốc gia.

Theo kế hoạch phát triển năng lượng sạch của tỉnh Đắk Lắk, đến năm 2020 sẽ đầu tư xây dựng từ 4-7 dự án nhà máy điện mặt trời, tổng công suất từ 800 - 1.000 MW; đến năm 2030, nâng công suất các nhà máy điện mặt trời đã có và xây dựng thêm các nhà máy khác, tổng công suất 3.500 - 4.000 MW.

Các dự án dự kiến đầu tư xây dựng đều nằm trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 và Quy hoạch phát triển điện mặt trời trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

Trong thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã đón 18 nhà đầu tư trong nước và Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Thái Lan đăng ký, nghiên cứu, khảo sát, lập đề xuất dự án với tổng công suất khoảng 15.000 MW.


  • 10/01/2018 04:30
  • Nguồn: Tạp chí Năng lượng Việt Nam