Khảo sát hệ thống cấp điện bằng năng lượng mặt trời tại các xã Tân Trạch, Thượng Trạch

Trong hai ngày 28 - 29/3 năm 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ( EVN) đã tổ chức đoàn công tác khảo sát hệ thống cấp điện bằng năng lượng mặt trời tại các xã Tân Trạch, Thượng Trạch (Quảng Bình).

Tham gia đoàn khảo sát có các chuyên gia của Bộ Công Thương; lãnh đạo các sở, ban, ngành của Tỉnh cùng đại diện chính quyền địa phương; lãnh đạo và đại diện các phòng ban của EVNCPC, PC Quảng Bình, Điện lực Bố Trạch.

Năm 2011, UBND tỉnh Quảng Bình có Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 26/11/2011 về việc ” Phê duyệt Dự án cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời cho các bản của 10 xã điện lưới quốc gia không đến được” sử dụng nguồn vốn vay ODA Hàn Quốc, theo đó mục tiêu của dự án theo phê duyệt là cấp điện cho các hộ gia đình thuộc các thôn, bản và các cơ quan đơn vị dịch vụ công như UBND xã, đồn biên phòng, trường học, trạm xá, trạm kiểm lâm… cùng các thiết chế văn hoá trong vùng núi, rẻo cao, dọc trên 170 km biên giới Việt – Lào. Nâng cao đời sống kinh tế – xã hội, góp phần xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh biên giới Quốc gia đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực vào môi trường trong vùng sinh thái di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng.

Qui mô/công suất của dự án theo Quyết định phê duyệt vùng hưởng lợi là 55 bản thuộc 10 xã dọc biên giới, số hộ hưởng lợi là 1514, số đơn vị công hưởng lợi là 78. Tổng công suất lắp đặt module năng lượng mặt trời là 1145 kWp, tương đương với tổng công suất điện 955 kWp, cấp cho nhu cầu phụ tải vùng dự án là 541 kW. Sau những điều chỉnh trong quá trình triển khai, đến nay dự án đã hoàn thành thi công xây dựng và đưa vào vận hành cấp điện từ tháng 12/2017, qui mô/công suất sau khi hoàn thành vùng hưởng lợi gồm 46 thôn/bản thuộc 9 xã, 1233 hộ, số đơn vị công 78. Tổng công suất lắp đặt module năng lượng mặt trời là 750,5 kWp, tương đương tổng công suất điện 650 kWp, cấp cho nhu cầu phụ tải vùng dự án xấp xỉ 360 kW.

Xã Tân Trạch, Thượng Trạch là 2 trong số các xã được hưởng lợi từ dự án trên. Tổng công suất module năng lượng mặt trời đã lắp đặt 394,25 kWp trong đó xã Tân Trạch 62 kWp, xã Thượng Trạch 332,25 kWp. Hiện tại các hộ dân và các đơn vị công tại xã Tân Trạch gồm 2 bản với 77 hộ dân và 07 đơn vị dịch vụ công được cấp điện từ 05 điểm nguồn tập trung và 05 điểm nguồn độc lập, tỷ lệ có điện theo thiết kế 100%. Đến nay do dự án kéo dài và số hộ dân tăng thêm ngoài dự án nên có 14 hộ chưa được cấp điện.

Còn tại xã Thượng Trạch gồm 17 bản có 542 hộ dân và 28 đơn vị dịch vụ công được cấp điện từ 35 điểm nguồn tập trung và 61 điểm nguồn độc lập, tỷ lệ có điện theo thiết kế 100%. Do dự án kéo dài và số hộ dân tăng thêm ngoài dự án nên có 51 hộ chưa được cấp điện (trong đó có các hộ ở bản 61 đã có dự án khác nhưng nay không còn khai thác được).

Tại xã Tân Trạch, báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cảm ơn UBND tỉnh và các ban ngành đã triển khai dự án hoàn thành và cấp điện cho nhân dân. Tuy nhiên công suất lắp đặt chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện của người dân cũng như các đơn vị trên địa bàn, địa phương. Đề nghị đoàn công tác đề xuất với cấp trên và các cơ quan hữu quan có phương án bổ sung tăng thêm nguồn điện để đáp ứng nhu cầu của địa phương.

Tại xã Thượng Trạch, báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Phó chủ tịch UBND, Phó Bí thư Đảng ủy đề nghị có phương án bổ sung tăng thêm nguồn điện để đáp ứng nhu cầu của địa phương, có phương án sửa chữa thay thế hệ thống điện mặt trời ở bản 61 để phục vụ nhân dân và các đơn vị trên địa bàn.

Ghi nhận ý kiến của lãnh đạo chính quyền địa phương, đoàn công tác sẽ nghiên cứu xem xét phương án hợp lý nhất để đề xuất đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn hai xã trong phạm vi nguồn lực hiện có.


  • 30/03/2018 11:32
  • Nguồn: pcquangbinh.cpc.vn