Khuyến khích sản xuất và sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao

Đó là một trong những giải pháp của Hội Điện lực sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng được ông Nguyễn Lê Thăng, Tổng thư ký Hội chia sẻ với tietkiemnangluong.vn.

Ông Nguyễn Lê Thăng

PV: Thưa ông, mục đích của việc thành lập Hội điện lực sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng là gì?

Ông Nguyễn Lê Thăng: Việc thành lập Hội Điện lực sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng nhằm tập hợp, đoàn kết và động viên đội ngũ tri thức trong lĩnh vực khoa học công nghệ sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, khuyến khích sản xuất và sử dụng các thiết bị điện hiệu suất cao, phù hợp với nguồn điện tái tạo và thích ứng với các cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như khuyến khích sử dụng tiết kiệm điện trọng mọi lĩnh vực hoạt động, sản xuất và đời sống.  

Đồng thời Hội điện lực sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng cũng là tổ chức đại diện đưa tiếng nói và mong muốn của người tiêu dùng và các đơn vị sản xuất các sản phẩm chiếu sáng vì mục tiêu phát triển bền vững của ngành điện góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

PV: Với những mục tiêu trên Hội điện lực sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng có những giải pháp gì nhằm giúp tiết kiệm năng lượng điện, đặc biệt trong lĩnh vực chiếu sáng?

Ông Nguyễn Lê Thăng: Hội đã đề ra những giải pháp cụ thể, trong đó khuyến khích các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật thông qua các hình thức xây dựng hoặc tham gia các đề tài triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn của ngành chiếu sáng, điện chiếu sáng, sản xuất thiết bị chiếu sáng đáp ứng các chương trình sử dụng năng lượng hiệu quả, năng lượng tái tạo…

Hội sẽ đề xuất tham gia nghiên cứu về giảm tổn thất điện năng: Nghiên cứu tăng hệ số công suất cos φ, sóng hài THD của khách hàng sử dụng điện. Và tham gia nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp điện.

Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, các tổ chức đào tạo nghề để tổ chức các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn về chiếu sáng, tiết kiệm điện trong chiếu sáng, giải pháp sử dụng đèn chiếu sáng hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về tiết kiệm điện đặc biệt là tiết kiệm điện trong chiếu sáng.

PV: Việc phổ biến những giải pháp tiết kiệm điện đến với cộng đồng sẽ được được Hội thực hiện ra sao, thưa ông?

Ông Nguyễn Lê Thăng: Để phổ biến những giải pháp tiết kiệm điện đến với cộng đồng, Hội sẽ phối hợp cùng các Trung tâm tiết kiệm năng lượng tại các tỉnh, thành phố, các cấp học, cơ sở giáo dục, tổ chức đào tạo, hiệp hội nghề nghiệp khác thực hiện các hội thảo, hội nghị tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tới người dân.

Ngoài ra, Hội cũng chia sẻ các thông tin, bài viết sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả lên website, Fanpage đồng thời chia sẻ các thông tin, bài viết, chuyên ngành về lĩnh vực chiếu sáng tới các đơn vị truyền thông của Hội điện lực Việt Nam.

PV: Xin cảm ơn ông!

Hội Điện lực sử dụng năng lượng điện tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng (PEELA) là thành viên của Hội Điện lực Việt Nam và là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của tổ chức và trí thức khoa học trong ngành Điện lực Việt Nam.