Kinh tế xanh sẽ tạo 24 triệu việc làm mới

24 triệu việc làm mới sẽ được tạo ra trên toàn cầu nếu có những chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy một nền kinh tế xanh hơn được đưa vào thực hiện. Đó là một trong những nội dung quan trọng được đưa ra trong Báo cáo "Triển vọng Việc làm và Xã hội Thế giới 2018: Xanh hóa việc làm" của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) vừa qua.

Ảnh minh họa

Nền kinh tế xanh có thể giúp cho hàng triệu người thoát khỏi nghèo đói

Báo cáo cho thấy, việc làm mới sẽ được tạo ra bằng cách áp dụng các phương thức thực hành bền vững trong lĩnh vực năng lượng bao gồm: Thay đổi trong nguồn năng lượng, khuyến khích sử dụng xe điện và cải thiện hiệu năng năng lượng của các tòa nhà.

Nhiệt độ được dự đoán tăng lên sẽ khiến cho tình trạng sốc nhiệt, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp phổ biến hơn. Nó có thể dẫn tới một số tình trạng bệnh lý bao gồm cả kiệt sức và đột quỵ. Báo cáo tính toán tình trạng sốc nhiệt sẽ làm giảm 2% số giờ làm việc vào năm 2030 do bệnh tật. 

Bà Deborah Greenfield, Phó Tổng Giám đốc ILO cho biết: “Những phát hiện của Báo cáo nhấn mạnh, việc làm phụ thuộc lớn vào một môi trường lành mạnh và các dịch vụ mà nó cung cấp. Nền kinh tế xanh có thể giúp cho hàng triệu người thoát khỏi nghèo đói và cải thiện sinh kế cho thế hệ này và các thế hệ tương lai”.

Ở cấp khu vực, việc làm mới sẽ được tạo ra ở Châu Mỹ, Châu Á – Thái Bình Dương và Châu Âu, ở mức lần lượt là khoảng 3 triệu, 14 triệu và 2 triệu việc làm, là kết quả của những biện pháp được áp dụng trong sản xuất và sử dụng năng lượng.

Ngược lại, số lượng việc làm lại có thể suy giảm ở Trung Đông (-0,48%) và Châu Phi (-0,04%) nếu các xu hướng này tiếp diễn do các khu vực này lệ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch và khai thác mỏ.

Báo cáo kêu gọi các quốc gia thực hiện những hành động tức thì để đào tạo cho người lao động những kỹ năng cần thiết để chuyển đổi sang một nền kinh tế xanh hơn và cung cấp bảo trợ xã hội cho họ để giúp họ chuyển đổi công việc mới, góp phần ngăn ngừa tình trạng nghèo đói và giảm mức độ dễ bị tổn thương của các hộ gia đình và các cộng đồng.

Tổng hòa các chính sách phù hợp

Báo cáo kêu gọi sự lồng ghép trong chính sách bảo trợ xã hội và chính sách môi trường để đồng thời hỗ trợ thu nhập của người lao động và chuyển đổi sang một nền kinh tế xanh hơn. Một tổng hòa các chính sách bao gồm: Trợ cấp tiền mặt, bảo hiểm xã hội hiệu quả hơn; hạn chế sử dụng các nguyên liệu hóa thạch sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm và phân bổ thu nhập công bằng hơn cũng như giảm thiểu lượng phát thải nhà kính. 

Các quốc gia cần có hành động tức thì để dự báo những kỹ năng cần thiết cho việc chuyển đổi sang nền kinh tế xanh hơn và tổ chức các chương trình đào tạo mới. Việc chuyển đổi sang những hệ thống nông nghiệp bền vững hơn sẽ tạo thêm việc làm trong các trang trại hữu cơ quy mô vừa và lớn, cho phép các hộ gia đình nhỏ đa dạng hóa nguồn thu nhập của họ, đặc biệt là khi người nông dân được trang bị những kỹ năng phù hợp.

Theo bà Catherine Saget, tác giả chính của Báo cáo: Đối thoại xã hội cho phép người sử dụng lao động và người lao động tham gia vào các quá trình hoạch định chính sách. Các cơ quan nhà nước đóng vai trò then chốt trong việc gắn kết các mục tiêu xã hội và kinh tế với những mối quan tâm về môi trường.