Ký kết hợp tác nghiên cứu tích hợp nhiều giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Lễ ký kết ghi nhớ hợp tác nhằm giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên ngành, tích hợp nhiều giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển bền vững giữa các Hội KH&CN sử dụng NLTK&HQ Việt Nam; Hội chiếu sáng Việt Nam; Hội Điện lực Việt Nam; Hội tự động hóa và Hội điện lực sử dụng NLTK&HQ trong chiếu sáng đã diễn ra ngày 9/2.

Đại diện các Hội ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác - Ảnh: Ng.Tuấn.

Việc ký kết hợp tác giữa các Hội nhằm mục đích huy động các hội viên, các chuyên gia và các nhà khoa học của các Hội thành lập các nhóm liên kết chuyên gia chuyên ngành nhiều lĩnh vực nhằm giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên ngành, tích hợp nhiều giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển bền vững.

Trước mắt, các nhóm chuyên gia liên kết sẽ tập trung giải quyết các đề tài khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển bền vững, an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường gồm: Thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao. Từng bước vận dụng các thành tựu cách mạng công nghệ 4.0, tự động hóa tích hợp toàn diện và sử dụng năng lượng phục vụ phát triển kinh tế xanh, thành phố thông minh, ngôi nhà thông minh…

Theo biên bản ký kết, các bên sẽ xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình, dự án tiết kiệm năng lượng trong các nhà máy điện, trạm biến áp truyền tải và phân phối, ... thuộc các Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), Than khoáng sản Việt Nam (TKV), Dầu khí Việt Nam (PVN); Phối hợp thực hiện các dự án trình diễn về sử dụng năng lượng mới, tái tạo tại các địa bàn khó khăn về cung cấp điện lưới… Phối hợp nghiên cứu, triển khai các giải pháp chiếu sáng hiệu quả, an toàn và thông minh trong các đô thị, tòa nhà thương mại, nhà ở dân cư và các cơ sở sử dụng năng lượng trong lĩnh vực phát điện, công nghiệp và chiếu sáng chuyên dụng trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, hướng dẫn thực hiện kiểm toán năng lượng các nhà máy nhiệt điện và tuabin khí hỗn hợp; Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tự động hóa tích hợp toàn diện…