Máy photocopy, đèn LED sẽ có tiêu chí nhãn xanh

Tổng cục Môi trường đang xây dựng dự thảo tiêu chí nhãn xanh Việt Nam cho 2 nhóm sản phẩm là máy photocopy và bóng đèn LED chiếu sáng thông dụng.

Nhãn xanh Việt Nam dán trên các sản phẩm có tiêu chí thân thiện môi trường.

Theo bản dự thảo, tiêu chí nhãn xanh của máy photocopy cũng như đèn LED sẽ phải đáp ứng được các điều kiện như: Không gây phát thải các chất gây ô nhiễm trong quá trình sử dụng, vận hành; độ ồn; tiêu thụ năng lượng và tài nguyên; sử dụng hoá chất trong quá trình sản xuất; đáp ứng yêu cầu về bao bì và đóng gói sản phẩm; cũng như khả năng tái chế…

Hiện dự thảo tiêu chí nhãn xanh Việt Nam cho 2 nhóm sản phẩm này đang được các hội đồng thẩm định, hoàn thiện trước khi Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Nhãn xanh Việt Nam là loại nhãn được dùng để chỉ ra những sản phẩm có mức độ ưu tiên chung về môi trường cao hơn so với những loại sản phẩm khác trong cùng một nhóm sản phẩm trên cơ sở đánh giá những tác động và ảnh hưởng lên môi trường của toàn bộ chu trình luân chuyển (vòng đời) của sản phẩm.

Nhãn Xanh Việt Nam được triển khai thực hiện từ năm 2009 với mục tiêu liên tục cải thiện và duy trì chất lượng môi trường sống thông qua giảm thiểu sử dụng và tiêu dùng năng lượng, vật liệu cũng như các loại chất thải sinh ra do quá trình sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng các sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng phục vụ đời sống.

 


  • 13/07/2017 02:17
  • Ngọc Tuấn