Mexico - thị trường hấp dẫn cho phát triển năng lượng tái tạo

Theo Bộ Năng lượng Mexico, đất nước này hiện trở thành nền kinh tế hấp dẫn thứ 6 trên thế giới về lĩnh vực năng lượng tái tạo. Mexico cũng được coi là quốc gia đi đầu tại Châu Mỹ Latinh trong lĩnh vực khai thác các nguồn năng lượng này.

Sản xuất phong điện ở Mexico. Nguồn ảnh: Internet

Cơ quan Năng lượng tái tạo quốc tế (IRENA) đánh giá Mexico là một trong những thị trường hấp dẫn nhất cho việc phát triển sản xuất năng lượng mặt trời và là quốc gia đang có nhiều nỗ lực tích cực tận dụng ưu thế này.

Sở dĩ Mexico ngày càng phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo là nhờ những chính sách và cơ chế thuận lợi của cải cách năng lượng quốc gia, cũng như vị trí địa lý, việc tiếp cận thuận lợi các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Người đứng đầu Bộ Năng lượng Mexico - Pedro Joaquin Coldwell nhấn mạnh, công cuộc cải cách năng lượng tại Mexico được Tổng thống Enrique Peña Nieto khởi động từ năm 2014 đã thúc đẩy quá trình chuyển sang một nền kinh tế bền vững hơn nhờ việc giảm thiểu lượng khí thải.

Việc tạo ra các cơ chế mới, nhất là đấu thầu điện góp phần khuyến khích sản xuất năng lượng sạch và giảm giá điện. Đến nay, Mexico đã tiến hành ba cuộc đấu thầu dài hạn trong lĩnh vực điện năng với số vốn đầu tư lên tới 8,6 tỷ USD.

Trước mắt, Mexico tập trung chú trọng vào việc xây dựng các cơ sở sản xuất phong điện và điện mặt trời.

Bộ Năng lượng Mexico cho biết, Mexico đang theo đuổi kế hoạch hướng đến năm 2030, 49% điện năng của nước này sẽ là năng lượng sạch. Trong giai đoạn từ nay đến 2030, Mexico sẽ nâng tỷ lệ đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, cụ thể cứ 10 peso (1 USD = 18 peso) đầu tư vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng ngành Điện sẽ có 7 peso được dành cho việc phát triển năng lượng sạch.


  • 14/03/2018 05:47
  • Duy Hiếu