Một số website của các Trung tâm tiết kiệm năng lượng trong cả nước

Các Trung tâm Tiết  kiệm năng lượng có chức năng nghiên cứu, tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân và nhân dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ của đơn vị là tổng hợp các dữ liệu về năng lượng; xây dựng các đề án, chương trình về sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn năng lượng.

Các Trung tâm Tiết  kiệm năng lượng có chức năng nghiên cứu, tư vấn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân và nhân dân sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ của đơn vị là tổng hợp các dữ liệu về năng lượng; xây dựng các đề án, chương trình về sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn năng lượng; triển khai các biện pháp kiểm toán năng lượng, giải pháp kỹ thuật phục vụ tiết kiệm năng lượng; đánh giá kết quả tiết kiệm năng lượng trong các cơ sở tiêu thụ điện năng; tư vấn lập quy hoạch thuỷ điện, phát triển điện lực địa phương, quy hoạch phát triển cụm, điểm công nghiệp, xăng dầu và các dạng năng lượng khác; tuyên truyền, thông tin, quảng bá và triển khai các hoạt động sử dụng tiết kiệm năng lượng…

 

1. Trung Tâm Tiết Kiệm Năng Lượng TP.HCM (ECC-HCMC)
- 244 Điện Biên Phủ, Quận 3, Tp.HCM;

-Tel: +84.8.39322 372 ; Fax: +84.8.39322 373
- Email: ecc-hcmc@hcm.vnn.vn hoặc contact@ecc-hcm.gov.vn

- http://www.ecc-hcm.gov.vn

 

2.Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội

- 331 Cầu Giấy - Hà Nội

- Email: hanoi.ecc@gmail.com

- http://www.ecchanoi.gov.vn

 

3. Trung Tâm Tiết Kiệm Năng Lượng Tiền Giang

- 17 Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 4 - Thành Phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang


- Điện thoại: 073.350 1719 - Fax: 073.3977077 - Email: tttknltg@gmail.com

- http://www.ecc.tiengiang.gov.vn

 

4. Trung tâm nghiên cứu và phát triển về Tiết Kiệm Năng Lượng (ENERTEAM)

- 273, Điện Biên Phủ, Q.3. TP. Hồ Chí Minh

- Tel: (84 8) 3930 2393 Fax: (84 8) 3930 7350·

- http://www.enerteam.org

- Email: enerteam@hcm.vnn.vn


  • 18/08/2011 09:33
  • Google.com