Năm 2019: PC Hà Tĩnh phấn đấu tiết kiệm trên 21 triệu kWh

Theo Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh), năm 2019, Công ty phấn đấu đạt sản lượng điện tiết kiệm trên 21 triệu kWh, tương ứng số tiền 36,6 tỷ đồng.

Nhiều chương trình nhằm tăng cường tiết kiệm điện trong năm 2019 được PC Hà Tĩnh sớm triển khai ngay từ đầu năm - Ảnh: Minh Phương.

Để đạt được mục tiêu trên, năm 2019, PC Hà Tĩnh tiếp tục cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn, nâng cao chất lượng cung ứng điện. Bên cạnh đó, đôn đốc các nhà thầu thi công các công trình sửa chữa lớn, các công trình xây dựng cơ bản, chống quá tải lưới điện đẩy nhanh tiến độ thi công để sớm đưa công trình vào sử dụng. 

Ngoài ra, Công ty tăng cường kiểm tra, giám sát các khách hàng sản xuất, kinh doanh thực hiện đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán điện; làm việc với các doanh nghiệp trọng điểm trên địa bàn để thực hiện chương trình kiểm toán năng lượng và xây dựng mô hình quản lý năng lượng trong doanh nghiệp.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả trong cộng đồng dân cư thông qua nhiều kênh; phối hợp tổ chức hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2019; triển khai chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện”, chương trình “Trường học chung tay tiết kiệm điện”, chương trình "Đổi bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn compact tiết kiệm điện cho các hộ nghèo, gia đình chính sách" trên địa bàn...


  • 22/01/2019 10:08
  • Minh Phương