Năng lượng tái tạo sẽ chiếm gần 50% sản lượng điện toàn cầu vào năm 2050

Đây là nhận định của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) tại Báo cáo Triển vọng Năng lượng thế giới năm 2019, vừa được công bố mới đây.

Biểu đồ dự báo phát triển năng lượng mặt trời tại một số quốc gia/vùng đến 2050. Nguồn: EIA.

Theo báo cáo trên, dự báo đến năm 2050, các nguồn năng lượng tái tạo sẽ tăng tỷ trọng và chiếm tới 49% sản lượng điện toàn cầu, trong đó sản lượng điện từ nguồn năng lượng mặt trời sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất; thủy điện mặc dù chiếm ưu thế trong năm 2018 nhưng sẽ có tốc độ tăng trưởng chậm nhất so với các nguồn năng lượng tái tạo khác.

Điện gió vẫn là một lĩnh vực chậm cải thiện sức cạnh tranh về chi phí so với điện mặt trời. Tuy nhiên, EIA nhận định công nghệ điện gió vẫn có tiềm năng phát triển khả quan do nhiều khu vực tài nguyên điện gió trên thế giới vẫn chưa được khai thác.

Cũng theo EIA, Trung Quốc có thể sẽ là quốc gia có mức tăng trưởng sản lượng điện mặt trời cao nhất do nhu cầu tiêu thụ điện năng gia tăng, các chính sách ưu tiên phát triển của chính phủ cộng với chi phí công nghệ cạnh tranh. Ngoài ra, các chính sách phát triển năng lượng tái tạo của Ấn Độ và các nước châu Âu thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) trong thời gian tới sẽ giúp tăng sản lượng điện gió tại các khu vực này.

Theo thống kê, trong năm 2018, khoảng 28% sản lượng điện năng toàn cầu có nguồn gốc từ năng lượng tái tạo, trong đó 96% đến từ thủy điện, năng lượng gió và năng lượng mặt trời.

Báo cáo Triển vọng Năng lượng thế giới được EIA thống kê hằng năm, dựa trên việc phân tích số liệu từ 8 quốc gia và 8 khu vực trên thế giới, nhằm dự báo triển vọng phát triển của các nguồn năng lượng trên thế giới. Các yếu tố khu vực và công nghệ cụ thể khác nhau sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của năng lượng tái tạo trên toàn thế giới.