Nhu cầu năng lượng của Việt Nam tăng bình quân 6,7% trong thập kỷ tới

Số liệu vừa được Nhóm nghiên cứu vĩ mô của Fitch Solutions (thuộc Fitch Group) công bố trong báo cáo ngành năng lượng Việt Nam.

Theo Fitch Solutions, với sự mở rộng của khu vực công nghiệp và sản xuất, với mục tiêu định vị Việt Nam là "công xưởng" sản xuất mới của thế giới, Việt Nam được dự báo sẽ đối mặt với sự tăng vọt trong nhu cầu năng lượng, bình quân 6,7% trong giai đoạn 2019-2028. Việt Nam được dự báo sẽ cần thêm 33,5 GW điện để đáp ứng nhu cầu năng lượng. 

Fitch Solutions nhận thấy sự nỗ lực của Chính phủ trong việc tập trung thúc đẩy phát triển năng lượng, đặc biệt là than và năng lượng tái tạo, để hỗ trợ sức tăng trưởng mạnh và ổn định của nền kinh tế ở mức 6,5% vào năm 2019 và 6,8% vào năm 2020.

Fitch Solutions cho rằng, những động thái trên đang thu hút được sự tham gia của khối tư nhân, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, góp phần làm giảm gánh nặng tài chính và tăng sức cạnh tranh cho các dự án, đóng vai trò quan trọng để hỗ trợ sự phát triển năng lượng.


  • 30/08/2019 05:00
  • Nguồn: vtv.vn