Ninh Thuận đã cấp phép đầu tư cho 27 dự án điện mặt trời

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận, tính đến thời điểm hiện nay, tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 27 dự án điện mặt trời với quy mô công suất 1.618,85 MW (tương đương 2.023 MWp).

Trong đó, huyện Ninh Sơn có 4 dự án với tổng công suất 258 MW, tổng vốn đầu tư 8.202 tỷ đồng; huyện Ninh Phước có 9 dự án với tổng công suất 308 MW, tổng vốn đầu tư 9.298,7 tỷ đồng; huyện Thuận Nam có 10 dự án với tổng công suất 558,84 MW, tổng vốn đầu tư 15.562 tỷ đồng; huyện Thuận Bắc có 3 dự án với tổng công suất 404 MW, tổng vốn đầu tư 11.096 tỷ đồng; huyện Bác Ái có 1 dự án với công suất 50 MW, tổng vốn đầu tư 1.418 tỷ đồng.

Ngoài ra, hiện có 3 dự án đã được Bộ Công Thương bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Ninh Thuận, với công suất 119,94 MW đang hoàn tất hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư.

Đến nay có 15/27 dự án đã thực hiện nghĩa vụ ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án, 1 dự án đang thỏa thuận ký quỹ, 11 dự án chưa thỏa thuận ký quỹ; 17/27 dự án đã được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; 17/27 dự án đã được phê thiết kế cơ sở (FS); 14/27 dự án đã được phê duyệt đấu nối; 15/27 dự án cơ bản hoàn tất thủ tục đất đai.

Dự kiến có 12 dự án khởi công trong quý III/2018, bao gồm: Dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn - Hoàn Lộc Việt, dự án Nhà máy điện mặt trời Bim 2, dự án Nhà máy điện năng lượng tái tạo Bim 3, dự án Nhà máy điện mặt trời Mỹ Sơn 2, dự án Nhà máy điện mặt trời Ninh Phước 6.1, dự án Nhà máy điện mặt trời Ninh Phước 6.2, dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Hữu - Điện lực 1, dự án điện mặt trời Ninh Thuận 1, dự án Nhà máy điện mặt trời Hacom Solar, dự án Nhà máy điện mặt trời Adani Phước Minh, dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Thuận Bắc - Giai đoạn 1, và dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Thuận Bắc - Giai đoạn 2.


  • 06/08/2018 07:17
  • Nguồn: nangluongvietnam.vn