PC Bình Định: Hiệu quả bước đầu từ hệ thống điện mặt trời áp mái

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại văn phòng PC Bình Định được lắp đặt với công suất 30 kWp, tổng vốn đầu tư 894 triệu đồng, đưa vào vận hành tháng 02/2018 và là hệ thống điện mặt trời áp mái có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh Bình Định đến hiện nay.

Sau thời gian 6 tháng, hệ thống vận hành ổn định, tin cậy, sản lượng điện phát lũy kế đạt 21.620 kWh, chiếm 82,34% so với tổng sản lượng 6 tháng theo thiết kế.

Việc khai thác sử dụng năng lượng mặt trời tại PC Bình Định từ khi đưa vào vận hành đến nay đã giúp Công ty tiết kiệm được từ 15% đến 20% sản lượng điện tiêu thụ hàng tháng so với trước đó - tương đương với số tiền 12 đến 16 triệu đồng/tháng, góp phần giảm lượng điện sử dụng từ lưới điện quốc gia.

Theo kế hoạch trong năm 2018, Công ty sẽ tiếp tục lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tại các Điện lực trực thuộc. Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của EVN, Công ty đã hỗ trợ tư vấn, lắp đặt công tơ hai chiều cho các doanh nghiệp, các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh có nhu cầu lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái, nhằm góp phần bảo vệ môi trường, giảm tải cho lưới điện quốc gia, mang lại lợi ích lớn cho người tiêu dùng và xã hội.

 


  • 08/10/2018 11:00
  • Nguồn: PC Bình Định