PC Bình Định trao thưởng cho các hộ gia đình tiết kiệm điện

Trong 2 tháng 8 và 9 năm 2017, Công ty Điện lực Bình Định (PC Bình Định) đã phối hợp với Sở Công Thương, UBND các địa phương tiến hành trao giấy chứng nhận cho 1000 hộ gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu kèm theo tiền thưởng 300.000 đồng/mỗi hộ gia đình.

Lễ trao giải gia đình tiết kiệm điện - Điện lực Phú Phong

Đây là một trong những hoạt động nhằm vận động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trên địa bàn tỉnh Bình Định sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Với hàng loạt các biện pháp thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện, trong 8 tháng đầu năm 2017, toàn Công ty đã tiết kiệm được hơn 22 triệu kWh (chiếm tỷ lệ 2,06% điện thương phẩm) trong đó, tiết kiệm điện khối cơ quan HCSN & CSCC hơn 01 triệu kWh; tiết kiệm điện trong ánh sáng sinh hoạt hơn 9 triệu kWh; tiết kiệm điện trong sản xuất, kinh doanh gần 12 triệu kWh. Và hiệu quả lớn nhất là công tác tuyên truyền tiết kiệm điện đã nhận được sự đồng thuận, chia sẻ của người dân và doanh nghiệp.

Việc thực hiện tiết kiệm điện dần trở thành một thói quen hàng ngày, không chỉ giúp tiết kiệm được chi phí cho gia đình và xã hội mà còn góp phần đảm bảo cho việc cung cấp điện được an toàn, ổn định nhằm phục vụ tốt hơn cho nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.