PC Bình Dương: 8 tháng, tiết kiệm hơn 172 triệu kWh điện

Theo Công ty Điện lực Bình Dương (PC Bình Dương), sản lượng điện tiết kiệm 8 tháng năm 2019 của Công ty là hơn 172 triệu kWh, tương đương 1,9% sản lượng điện thương phẩm, đạt 81,5% kế hoạch năm.

Chương trình "Thanh niên tiết kiệm điện" được triển khai hiệu quả tại Bình Dương. Nguồn: PC Bình Dương.

Để đạt được kết quả này, PC Bình Dương đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện như: Tổ chức chương trình “Gia đình tiết kiệm điện”, “Tiết kiệm điện trong trường học”, "Thanh niên tiết kiệm điện"...; cải tạo, nâng cấp các tuyến đường dây, rút ngắn bán kính cấp điện; phát quang cây xanh vi phạm khoảng cách an toàn; thay thế các trạm biến áp công cộng cũ, kém chất lượng hoặc có khả năng quá tải; tích cực vận động khách hàng trạm chuyên dùng thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thử nghiệm định kỳ máy biến áp, các thiết bị trên lưới điện thuộc tài sản của khách hàng; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong đo đếm điện...

Ngoài ra, PC Bình Dương cũng tích cực vận động người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời áp mái.

Tính đến ngày 18/9/2019, đã có 564 khách hàng lắp đặt ĐMTAM, với tổng công suất lắp đặt 10.739 kWp. Tất cả khách hàng đã lắp đặt công tơ 2 chiều và đăng ký bán phần điện dư cho ngành Điện. PC Bình Dương đã thanh toán tiền mua điện mặt trời áp mái cho khách hàng với tổng số tiền trên 625 triệu đồng.