PC Bình Dương với văn hóa tiết kiệm điện

Để công tác thực hành tiết kiệm điện tại Công ty Điện lực Bình Dương (PC Bình Dương) đạt hiệu quả, trong nhiều năm qua việc tuyên truyền, phổ biến về thực thi tiết kiệm điện luôn được duy trì và đã hình thành “Văn hóa Tiết kiệm điện” trong toàn thể CBCNV Công ty thông qua những hành động cụ thể như:

- Ngắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc;

- Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên;

- Tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người trong phòng làm việc giảm;

- Sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật sự cần thiết và chỉ để chế độ làm mát từ 26OC trở lên;

- Tắt máy điều hòa 30 phút trước khi hết giờ làm việc;

- Không sử dụng điện cơ quan vào mục đích cá nhân;

- Với máy vi tính, nếu không dùng đến trong vòng 15 phút, phải tắt màn hình; khi đi ra ngoài trong thời gian dài, phải tắt máy. Rút hẳn nguồn điện các máy khi không sử dụng đến...

Ban chỉ đạo Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) Công ty đã chỉ đạo Trưởng các đơn vị trực thuộc ký cam kết thực thi VHDN với CBCNV, trong đó có nội dung thực hành tiết kiệm điện và lấy đó là tiêu chí soát xét cuối năm về đánh giá thực thi VHDN.

Với CBCNV PC Bình Dương, việc thực hành tiết kiệm điện không chỉ thực hiện tại cơ quan, mà còn được triển khai tại gia đình, tuyên truyền và lan tỏa tại khu dân cư và cộng đồng. Tiết kiệm điện giờ đây đã trở thành một phần trong thực thi Văn hóa doanh nghiệp của Công ty.


  • 01/09/2018 04:41
  • Duy Hiếu